HOMEOPATİ

"Sağlıkta Bütünsel Yaklaşım"

TEDAVİYİ ETKİLEYEN DURUMLAR


Tedavi için gerekli olan gerçek zaman süreci çeşitli faktörlere bağlıdır. Birinci faktör tedavinin başlangıcındaki yaşamsal gücün dayanıklılığına bağlıdır. Güçlü bir bünyesi olan bir hasta tedaviye daha dinamik bir karşılık verir, oysa, daha güçsüz bünyeli başka bir hastanın tedavisi daha uzun bir süre alacaktır. Daha güçlü hastalar sadece bir reçeteye ihtiyaç duyarken, daha güçsüz olanlar dikkatle yazılmış bir seri ilaca gereksinim duyabilirler.

Savunma mekanizmasının gücü, büyük ölçüde, kalıtsal faktörlerce tayin edilir. Birçok kronik hastalık sergileyen ailelerden gelen hastaların tedavileri muhtemelen daha uzun bir süreyi gerektirecektir. Ayrıca, geçmişlerinde çeşitli hastalıklar geçiren has - talar, özellikle birçok alopatik ilaçlarla tedavi görmüşlerse, homeopatik tedavi nede - nişle çok fazla sorunlar sergileyeceklerdir. Ve nihayet, kötü bir diyetle beslenen, hiçbir egzersiz yapmamış olan, aşırı alkol alan, ilaç/uyuşturucu kullanan, uzun bir geçmişleri olan hastalar, sadece uzatılmış zaman sürelerinden sonra tedavi beklentisi için girebilirler.

Homeopatik tedavide bir başka faktör, homeopatın belirtilen ilacı belirleyebilmesi için ihtiyaç duyacağı zamanın süresidir. Bu iş kolay bir çalışma değildir ve bunu gerçeklestirmek belli bir süre alabilir. Teskin edici ilaçları bulmak amacıyla nispeten basit kararlar vermeyi gerektiren alopatik reçete yazımı yöntemine alışık olan hastalar, sistematik, zahmetli bir süreci içeren homeopatik reçete yazımına başlangıçta tepki gösterebilirler.

Nadiren, homeopatlar, reçete yazan hekimin yeterliliğinden şüphe duyan hastalarla da karsılaşırlar; oysa, bu insanlar zamanlarının büyük bir kısmını kitapları - ne ve bilgisayarlarına başvurarak ve görünüşte konu dışı ayrıntıları da titizlikle araştırarak, geçirirler.

Bununla beraber, hasta unutmamalıdır ki, doğru olan tedaviyi/ilacı bulma süreci, şüpheci ve sabırsız hastalarla uğraşmak zorunda kalmadan yeterince zor bir süreçtir. Bu nedenle, hastanın homeopatın bu kadar uzun süre harcaması ve ilgilenmesini görmekten memnun olması gerekir. Hasta, hazırlık sürecine destek vermek amacıyla elinden geldiğince, homeopatın psikolojik olarak rahatlık içinde çalışmasına yardım etmeye çalışmalıdır.


Tedavi sürecinin uzunluğunu yöneten diğer bir faktör de semptomların sahip olduğu hakimiyetin dayandığı düzeydir. Öncelikle fiziksel semptomlardan acı çeken hastaları tedavi etmek, çoğunlukla zihinsel ya da duygusal şikayetlerden yakınan hastaları ta - davı etmekten genellikle daha kolaydır. Çünkü, bu yaşamsal güç, mümkün olduğun - cad, her zaman, organizmanın çevresel sınırlarının en son noktasına kadar rahatsız - lığları sınırlamaya çalışır.

İnsanlar fiziksel güçlüklerden yakınırlar ve yine de zihinsel ve duygusal düzeylerde, hatırı sayılır ölçüde sağlıklarını sürdürebilirler, fakat bunun tersi doğru değildir. Derin huzursuzlukları olan insanlar, çok daha az sağlıklı olurlar ve genellikle yaşamlarının anlamı çok daha sınırlıdır. Bu nedenle, öncelikle zihinsel ve duygusal sorunları olan hastalar nispeten dayanıksız bir yaşamsal güce sahiptirler ve tedavinin de buna bağlı olarak daha yavaş yapılması beklenebilir.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam18
Toplam Ziyaret86113
RadarOPUS