HOMEOPATİ

"Sağlıkta Bütünsel Yaklaşım"

HOMEOPATİ NEDİR ?..

Homeopati Nedir ?...
 
“Hekimin en yüce ve yegane görevi/amacı hastaların sağlıklarına kavuşmalarını sağlamaktır ki, ancak buna “şifa” denir. (” Dr. S. Hahneman, Organon aforizma 1" )
Homeopati, vücudun yaşam gücünü mevcut hastalığı tedavi ettirmek üzere kuvvetli bir biçimde uyaran sistematik bir yöntemdir. Yaygın inanışın aksine, homeopati doğanın basit ama son derece akıllıca birkaç prensibi üzerine kuruludur. Homeopati özünde bir enerji tedavisidir. Bedene ihtiyacı olduğu türde enerji yükleyerek onun iyileşme kapasitesini arttırır ve genişletir, kişi sahip olduğu bütün hastalıkları iyileştirecek güce kavuşur.

Homeopati tarihte ilk defa doktor, kimyager ve eczacı olan Dr. Samuel Hahnemann(1755-1843) tarafından prensipte oturtulmuş ve geliştirilmiştir.Yaklaşık 200 senedir klinik ve deneysel olarak doğruluğu gösterilmeye devam eden Homeopati, tedavinin etkili olduğu kadar yumuşak seyirli olduğu bir sistemdir. İlaçlar özel standartlarda doğal maddelerden oluşur ve vücudun kendi kendinin iyileştirme gücünü aktive ederek çalışırlar.
Yunanca “benzer” anlamına gelen “omeos” ve “ızdırap çeken” anlamına gelen “pathos” sözcüklerinin bileşiminden oluşan “homeopati” adı “kişiyi, çektiği ızdıraba benzer bir etkiyi yaratan bir şeyle tedavi etme” anlamına gelir. Kısaca bu yöntemde benzer benzeri tedavi eder. Klasik üniversite tıbbında kabul edilen “zıtlıklarla” tedavi tamamıyla yanlıştır; bunun aksine, hastalıklar, aynı etkiyi meydana getirebilen ilaçlar sayesinde, ortadan kaybolur ve hasta kalıcı şifa bulur.

Dr. Hahnemann, döneminde ki tıp tedavi uygulamalarının hastalar üzerindeki yıpratıcı etkilerini kabul edemeyerek mesleğini uygulamaya son verir ve geçimini tıbbi tercümeler yaparak sürdürmeye başlar. İskoç profesör W. Cullen’in “ Materia Medika Dersleri ” çevirişini yaptığı sırada oradaki tekrarlayan sıtma ateşi tedavisini “kinin” in damar büzücü ve acı tat özelliklerinin sağladığını iddia etmesi Hahnemann’a mantıklı gelmez çünkü eşdeğer acılıkta olan başka çözeltiler de vardır . Gözü kara bir deney yaparak ilacı kendinde dener. Bu, sağlıklı bir insanda yapılan ilk ilaç denemesidir. Kinin ilacı kendisinde sıtma bulgularının aynısını oluşturur.
Hahnemann bu deneyden kininin tedavi edici özelliğinin acı tattan değil sağlıklı insanda sıtma belirtilerinin benzerini oluşturabilmesinden kaynaklandığı sonucunu çıkarır ve bu ön bilgi homeopatinin temellerinin atılmasına vesile olur.. Bu deneyden sonra Hahneman ciddi bir ilaç test programına girişir. 1843 de 58 yaşında öldüğünde 99 çözeltinin “proving” ini yani ilaç denemelerini tamamlanmıştır. Yüzyılın sonuna kadar takipçileri olan büyük homeopatlar tarafından 600 den fazla ilaç , ilaç denemeleri yapılarak homeopatik literatüre eklenir.
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam16
Toplam Ziyaret86111
RadarOPUS